💐💐CHÚC MỪNG 20/10💐💐

𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒑 20/10, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM 𝒙𝒊𝒏 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒆𝒎 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒚́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂, 𝒕𝒐̂́𝒕 đ𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕! 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑, 𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒓𝒐̛̃ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 ❣️

 

THUV

TUYỂN SINH 2023

Bạn đang chưa biết lựa chọn ngành nào ?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ - tư vấn.
Hotline: 0869 809 088
Email: tuyensinh@tokyo-human.edu.vn

Hẹn gặp lại các bạn tại THUV.