TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM

Trong xã hội toàn cầu, để con người có niềm tin vào tương lai,
cùng xây dựng một xã hội giàu đẹp, tự do và hòa bình thì
sức khỏe là vô cùng quan trọng.
Chúng tôi thành lập Trường Đại học Y khoa tại Việt Nam
với sứ mệnh đào tạo những cán bộ y tế trình độ cao,
giàu lòng nhân ái và sẵn sàng hội nhập với thế giới.
Cùng với việc đào tạo trong lĩnh vực y tế,
Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam sẽ nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và
tính nhân văn, giúp trau dồi tinh thần tự lập, tương trợ lẫn nhau của
đội ngũ cán bộ y tế để “mang lại sức khỏe, hạnh phúc” cho cộng đồng.


Tháng 9 năm 2016
Người sáng lập KUSUMI MARI

 

OPEN DAY | Tóm lược

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!