NHẬT KÝ GIẢNG DẠY – THẦY ENDO CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ 教員日誌 遠藤先生

Xin chào. Tôi tên là Endo Takayuki.

こんにちは。私は遠藤隆行と申します。

Hôm nay, tôi dạy sinh viên môn hóa sinh học.

本日、学生に生化学の講義をしました。

Trong cơ thể con người chúng mình có 60% là nước, 20% là protein, 15% lipit và những thành phần khác.

ヒトの体は、60%の水、20%のタンパク質、15%の脂肪、その他、からなっています。

Trao đổi chất ( tổng hợp và phân giải ) xảy ra trong cơ thể của chúng mình đó.

ヒトの体内では、代謝(合成と分解)が起こります。

Khả năng trao đổi chất của protein rất là cao nha : trong 1 ngày lên tới 4.5g protein/kg(*).

タンパク質の代謝速度はとても速く、一日に体重1キログラムあたり4.5グラムです(*)。

Trọng lượng của tôi là 80kg.

私の体重は80キロです。

Vì thế, 360g proteins được phá vỡ mỗi ngày.

すなわち、私の体内では毎日360グラムのタンパク質が分解されているのです。

Protein bị phá hủy được thay thế bằng những protein tôi hấp thụ vào.

分解されたタンパク質は、食事から摂ったタンパク質で置き換えられます。

Ngược lại, những thứ vô tri vô giác không có khả năng để trao đổi chất.

それに対して、無生物は代謝機能を有していません。

Vậy thì, đâu là sự khác biệt giữa các vật thể sống và những thứ vô tri vô giác ấy?

生物と無生物の違いはなんなのでしょう?

Ở bài giảng hóa sinh học của tôi, sinh viên sẽ phải cố giải mã những bí ẩn trên cuộc sống muôn màu này.

私の生化学の講義で、学生達は生命の謎の解明に挑みます。

By TS. Endo Takayuki

*****************************************************************************

(*)Tài liệu tham khảo 参考文献:

Mitch W. E. and Goldberg A. L. Mechanisms of muscle wasting: The role of the ubiquitin-proteasome system. New England Journal of Medicine 335, 1897–1905, 1996.

*****************************************************************************

GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học (Hệ đào tạo 4 năm)

 

TUYỂN SINH 2024

Bạn đang chưa biết lựa chọn ngành nào ?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ - tư vấn.
Hotline: 0869 809 088
Email: tuyensinh@tokyo-human.edu.vn

Hẹn gặp lại các bạn tại THUV.