DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2020 – 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM

OPEN DAY | LỊCH và ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên
Trường Đại học Y khoa Tokyo(THUV) không?
Hãy đăng ký tham gia để trải nghiệm nhiều điều thú vị
các bạn nhé!
Chúng tôi luôn chào đón bạn!