THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

TOKYO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  023/2020/TB-THUV

 

Hưng Yên, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Tuyển sinh Đại học hệ chính quy

xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp năm 2020

 

  • Căn cứ thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 ban hành quy chế tuyển sinh Đại học; tuyển sinh trình độ Cao đẳng nhóm ngành giáo dục mầm non;
  • Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam;

Trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

(điểm nhận hồ sơ xét tuyển) hệ Đại học chính quy dựa vào kết quả thi tốt nghiệp năm 2020 (bao gồm điểm ưu tiên) như sau:

 

Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Mã ngành Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Điều dưỡng A00

(Toán, Lý, Hóa)

A01

(Toán, Lý, Anh)

B00

(Toán, Hóa, Sinh)

B08

(Toán, Sinh, Anh)

7720301 19
Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7720603 19
Kỹ thuật Xét nghiệm y học 7720601 19
Kỹ thuật Hình ảnh y học 7720602 19
Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả 7720399 19

 

Thông tin chi tiết về tuyển sinh của trường, thí sinh vui lòng liên hệ:

Văn phòng Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

ST-01, khu đô thị Ecopark (cạnh làng gốm Bát Tràng, Hà Nội), huyện Văn Giang, Hưng Yên

Điện thoại: 086 821 74 06 hoặc (024) 6664 0325

 

Nơi nhận:

–     Website;

–     BGH (để báo cáo)

–     PĐT, VP;

HIỆU TRƯỞNG

TS. KUSUMI MARI

(đã ký)

TUYỂN SINH 2024

Bạn đang chưa biết lựa chọn ngành nào ?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ - tư vấn.
Hotline: 0869 809 088
Email: tuyensinh@tokyo-human.edu.vn

Hẹn gặp lại các bạn tại THUV.