THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA ĐỢT 1, NĂM 2021

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM

OPEN DAY | LỊCH và ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!