Thông báo điểm trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học năm 2019

 

OPEN DAY | LỊCH và ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!