THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC HỌC TẬP

Chào cáo bạn sinh viên THUV

Tình hình dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của chúng ta. Nhà trường hy vọng các bạn luôn thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế, các cơ quan nhà nước liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh.

Để hạn chế các nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra Ban giám hiệu nhà trường quyết định thay đổi hình thức học tập như sau:

  • Thay đổi hình thức học tập TỪ TRỰC TIẾP SANG TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG ZOOM và các nền tảng Online khác.
  • Thời gian áp dụng: từ tiết học ngày 01/02/2021 tới khi có thông báo mới.
  • Hình thức học tập có thay đổi tuy nhiên thời gian học tập vẫn được tính như bình thường.
  • Về thi – kiểm tra do hình thức học tập thay đổi nên nhà trường sẽ điều chỉnh lịch và thông báo tới các bạn cho phù hợp với tình hình.
  • Trong thời gian học Online sinh viên thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình, thực hiện tốt 5K, các qui định phòng chống dịch. Báo cáo với thầy cô chủ nhiệm trong những trường hợp có dấu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh, cách ly…cần thiết.

Thực hiện thông điệp 5K

Vậy nhà trường xin thông báo để các bạn được biết và thực hiện.

Bật ứng dụng truy vết Bluezone

THUV

 

OPEN DAY | Tóm lược

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!