DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2022

Tham khảo bản PDF tại đây

Ban tuyển sinh – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam