HỌC BỔNG THUV 2021

Nhằm khích lệ tinh thần học tập của sinh viên từ năm học 2021 ~ 2022 Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thực hiện chế độ học bổng mới như sau:

Học bổng dành cho tân sinh viên nhập học (chỉ tính tại thời điểm nhập học)

1) Sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021.

Trị giá học bổng : 30,000,000 VNĐ

2) Sinh viên có CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT)

Chứng chỉ N1: 20,000,000 VNĐ

Chứng chỉ N2: 10,000,000 VNĐ

Chứng chỉ N3: 5,000,000 VNĐ

Học bổng dành cho Sinh viên đang học tại trường

1) Sinh viên ĐỖ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT)

Chứng chỉ N1: 20,000,000 VNĐ

Chứng chỉ N2: 10,000,000 VNĐ

Chứng chỉ N3: 5,000,000 VNĐ

2) Sinh viên có thành tích cao

Đối tượng là sinh viên có GPA3.0 trở lên sẽ được cấp mức học bổng trị giá tương ứng từ 4,000,000 – 10,000,000 VNĐ 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM

SỰ LỰA CHỌN CHO MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG