Thông báo điểm trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học năm 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM