Thông báo điểm xét tuyển bổ sung đợt 1 – Hệ đại học chính quy