THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NĂM 2023

Thông tin chi tiết thao khảo file đính kèm.

TB 015_2023 điều chỉnh lịch nhận hồ sơ và trả kết quả xét tuyển

Phòng tuyển sinh