THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022~2023

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thông báo về việc Tổ chức lễ khai giảng hệ chính quy năm học 2022-2023 tại trường cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự

  • Cán bộ lãnh đạo và giảng viên, chuyên viên của Trường.
  • Sinh viên khóa mới niên khóa 2022 -2026
  • Sinh viên đang học tập tại trường

2. Thời gian và địa điểm

  • Thời gian: chiều thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022
  • Địa điểm: hội trường tầng 2 Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam.

3. Nội dung chương trình:

  •  Giới thiệu sinh viên khóa mới
  •  Trao học bổng năm học
  •  Giao lưu sinh viên các khóa

Ngoài việc tham gia trực tiếp, chương trình còn được phát trực tiếp trên website cũng như trang Facebook của nhà trường tại các địa chỉ:

website

http://streaming.tokyo-human.edu.vn/

hoặc fanpage

https://www.facebook.com/thuv.edu.vn

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin thông báo!