THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

TOKYO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 17/09/2021

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(Dành cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2021)

 

  1. Ngành xét tuyển bổ sung và điểm xét tuyển:
TT Ngành đạo tạo hệ Đại học Mã trường Mã ngành Tổ hợp Điểm

xét tuyển

1 Điều dưỡng THU 7720301 A00; A01; B00; B08 ≥19
2 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7720603 ≥19
3 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 7720601 ≥19
4 Kỹ thuật Hình ảnh y học 7720602 ≥19
  1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ 18/9 ~ 03/10/2021
  2. Hồ sơ xét tuyển: bao gồm
  • 01 Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung theo mẫu qui định Tải Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 tại đây
  • 01 Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp năm 2021
  • 01 Bản sao học bạ THPT
  • Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/Bằng tốt nghiệp THPT
  • Lệ phí xét tuyển 200.000VND/hồ sơ
  1. Hình thức nộp hồ sơ:

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ:

Phòng tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Địa chỉ: ST-01, Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Hotline: 0869 809 088 hoặc (024) 6664 0325

  1. Thời gian thông báo kết quả: dự kiến 04/10/2021

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

KUSUMI MARI

(đã ký)