Chương trình học của ngành kỹ thuật hình ảnh y học là gì?

Ngành kỹ thuật hình ảnh y học còn khá xa lạ, chưa được nhiều người biết đến, bởi vậy nhiều người thắc mắc ngành kỹ thuật hình ảnh y học học gì. Trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam là một trong những địa chỉ đào tạo ngành kỹ thuật hình ảnh y học mà những ai có nguyện vọng theo đuổi ngành này nên cân nhắc.

Xem thêm:

1. Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật hình ảnh y học

 

Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật hình ảnh y học

Chương trình đào tạo ngành điều dưỡng của trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam kéo dài 4 năm. Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 129 tín chỉ trở lên. Trong đó có trên 37 tín chỉ giáo dục cơ sở – đại cương và tối thiểu 92 tín chỉ kiến thức chuyên ngành. Cụ thể, chương trình đào tạo ngành kỹ thuật hình ảnh y học như sau:

Học phần cơ sở Học phần chuyên môn ngành tối thiểu
Năm thứ nhất Tên học phần Số tín chỉ Tên học phần Số tín chỉ
Bắt buộc Tự chọn Bắt buộc Tự chọn
Giáo dục thể chất 3 Hình thái học chức năng I 2
Giáo dục quốc phòng – an ninh 8 Giải phẫu học 4
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩ Mác – Lê nin 5 Sinh lý học 3
Bệnh lý học 2
Tiếng Anh I 4 Vi sinh vật học 2
Tiếng Nhật I 2 Tin học 2
Tiếng Nhật II 4 Tổng quan chung về xét nghiệm y học 2
Tiếng Nhật A 2 Thiết bị kỹ thuật trong chụp ảnh bức xạ 2
Kĩ năng giao tiếp 1
Tổng cộng 16 2 Tổng cộng 19
Năm thứ hai Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Điều dưỡng học 1
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 Khoa học và kỹ thuật y học 4
Tiếng Anh II 2 Kỹ thuật điện, điện tử y tế 3
Tiếng Anh III 2 Khoa học và kỹ thuật bức xạ 4
Tiếng Nhật III 2 Định lượng phóng xạ 3
Tiếng Nhật IV 2 Khái quát chẩn đoán hình ảnh 2
Tiếng Nhật B 2 Chẩn đoán hình ảnh bức xạ 6
Tiếng Nhật C 2 2
Đại cương KHSK thể chất và tinh thần 2 Quản lý an toàn trong chụp ảnh bức xạ 4
Tiếng Anh A 1
Tiếng Anh B 1
Tổng 17 4 Tổng cộng 27
Năm thứ ba Liên kết ngành trong CSSK 1
Chăm sóc sức khỏe y tế phúc lợi xã hội 4
Sức khỏe và môi trường 1
Dịch tễ học – Thống kế 2
Thực hành khoa học phóng xạ 2
Chẩn đoán hình ảnh 2
Thực hành kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh 5
Kỹ thuật xét nghiệm trong y học hạt nhân 6
Kỹ thuật xạ trị 6
Thông tin hình ảnh y học 6
Tổng cộng 35
Năm thứ tư Khái quát khoa học sự sống 2 Quản lý an toàn y tế 1
Đại cương khoa học sinh mệnh 2 Thực tập lâm sàng I 5
Thực tập lâm sàng II 5
Tổng cộng 4 Tổng cộng 11
Tổng cộng : 129 (6)

 

2. Ngành kỹ thuật hình ảnh y học học những gì?

Chẩn đoán hình ảnh trong kỹ thuật hình ảnh y học

Sinh viên theo học ngành kỹ thuật hình ảnh y học tại trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam được cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật – công nghệ và kiến thức chuyên môn để có thể giải quyết các tình huống trong quá trình công tác.

 • Không chỉ vậy, sinh viên được giảng dạy và thực hành trong phòng kỹ thuật hiện đại các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị hiện đại.
 • Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành y, trường không dừng lại ở việc bồi dưỡng kiến thức, năng lực thực tiễn ngành nghề cho sinh viên mà còn rèn luyện phẩm chất đạo đức, thái độ chuẩn mực cho sinh viên.
 • Ngoài những kiến thức – kỹ năng chuyên môn, trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam còn kết hợp giảng dạy các kĩ năng mềm nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho sinh viên sau khi ra trường như kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, tin học,…
 • Trường bổ sung 2 ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Anh trong nội dung đào tạo. Sinh viên được học tập tiếng Nhật với mục tiêu tối thiểu đạt chứng chỉ N2 để có thể học tập, công tác tại Nhật Bản, nhằm giúp cho sinh viên ra trường có thể làm việc tại Nhật Bản cũng như các nước khác.

3. Kỹ thuật hình ảnh y học học những môn gì?

 

Các môn học ngành kỹ thuật hình ảnh y học

Khi học ngành kỹ thuật hình ảnh y học tại trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam, các môn học mà bạn phải học tập, nghiên cứu bao gồm các môn đại cương và các môn chuyên ngành.

Các môn học đại cương bao gồm:

 • Giáo dục Quốc phòng – An ninh
 • Giáo dục thể chất
 • Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
 • Ngoại ngữ
 • Kỹ năng giao tiếp…

Các môn chuyên ngành bao gồm:

 • Kiến thức cơ sở y tế
 • Nhóm môn kiến thức chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học
 • Nhóm kiến thức tự chọn.
 • Các môn chuyên ngành đặc thù như: Khái quát chẩn đoán hình ảnh; Chẩn đoán hình ảnh bức xạ; Chẩn đoán hình ảnh; Kỹ thuật xạ trị; Thông tin hình ảnh y học; Kỹ thuật điện và điện tử y tế; …

Kì thực tập cuối cùng của sinh viên trường bao gồm 10 tín chỉ tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong nước do trường giới thiệu. Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ, đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp của nhà trường sẽ được cấp bằng Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học.

Trường đại học Y khoa Tokyo có chất lượng giáo dục tiêu chuẩn quốc tế với 100% vốn đầu tư từ nước ngoài manh trên mình sứ mệnh đào tạo ra đội ngũ cán bộ ngành y đủ tài, đủ đức đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong nước và quốc tế.

Trên đây là những điều cần biết về kỹ thuật hình ảnh y học học gì tại trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn. Hi vọng bạn đã hiểu và nắm rõ những gì cần học khi theo học ngành kỹ thuật hình ảnh y học.

TUYỂN SINH 2024

Bạn đang chưa biết lựa chọn ngành nào ?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ - tư vấn.
Hotline: 0869 809 088
Email: tuyensinh@tokyo-human.edu.vn

Hẹn gặp lại các bạn tại THUV.