💐💐CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO 2️⃣⭕/1️⃣1️⃣

💢𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒄𝒐̂ 𝒅𝒐̂̀𝒊 𝒅𝒂̀𝒐 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒅𝒊̀𝒖 𝒅𝒂̆́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒉𝒆̣̂ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒆̂́𝒏 𝒃𝒐̛̀ 𝒕𝒓𝒊 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄‼️
 
🌼🌼GỬI TỚI NHỮNG BẠN SINH VIÊN THÂN YÊU🌼🌼
🌸🌸𝑪𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒎𝒐́𝒏 𝒒𝒖𝒂̀ đ𝒂̂̀𝒚 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒏𝒈𝒐̛̀ 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒐̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒚́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 𝒏𝒂̀𝒚🌸🌸
🌸🌸𝑴𝒐́𝒏 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒗𝒐̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒍𝒂𝒐 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒄𝒐̂ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂́𝒏 đ𝒂̂́𝒖 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏! 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒄𝒐𝒗𝒊𝒅-19 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒄𝒐̂ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒂̣𝒎 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒂 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒄𝒐̂ 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒔𝒆̃ 𝒔𝒐̛́𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖́𝒄 đ𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 🌸🌸
 
💐💐CHÚNG TA CÙNG CỐ GẮNG CÁC BẠN NHÉ‼️
 
𝑻𝑹𝑼̛𝑶̛̀𝑵𝑮 Đ𝑨̣𝑰 𝑯𝑶̣𝑪 𝒀 𝑲𝑯𝑶𝑨 𝑻𝑶𝑲𝒀𝑶 𝑽𝑰𝑬̣̂𝑻 𝑵𝑨𝑴
𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: ⭕8️⃣6️⃣9️⃣8️⃣🚫9️⃣🔴8️⃣8️⃣
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏@𝒕𝒐𝒌𝒚𝒐-𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏.𝒆𝒅𝒖.𝒗𝒏
 
#thuv #điều_dưỡng #phục_hồi_chức_năng #xét_nghiệm_y_học #hình_ảnh_y_học

 

OPEN DAY | LỊCH và ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên
Trường Đại học Y khoa Tokyo(THUV) không?
Hãy đăng ký tham gia để trải nghiệm nhiều điều thú vị
các bạn nhé!
Chúng tôi luôn chào đón bạn!