Cập nhật tiến độ Bệnh viện THUV 12/01/2021

Chào các bạn!

Ad xin phép cập nhật tiến độ xây dựng Bệnh viện trực thuộc THUV qua loạt ảnh dưới đây. Mời các bạn tham khảo

THUV

OPEN DAY | LỊCH và ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!