Cập nhật tiến độ Bệnh viện THUV 12-2020

Chào các bạn!

Ad xin phép cập nhật tiến độ xây dựng Bệnh viện trực thuộc THUV qua loạt ảnh dưới đây. Mời các bạn tham khảo

Bệnh viện khi hoàn thành

Tiến độ tại thời điểm 29/12/2020

THUV

OPEN DAY | LỊCH và ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!