??TỜ RƠI NĂM 2021 ??

Để biết thêm thông tin về Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam cũng như thông tin tuyển sinh năm 2021 mời quí vị tham khảo TỜI RƠI NĂM 2021 của chúng tôi.

TẢI FILE PDR TẠI ĐÂY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM

SỰ LỰA CHỌN CHO MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG