MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHUẨN BỊ CHO BUNKASAI

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Kính mời các bạn tới tham dự Lễ hội văn hóa Nhật Bản in THUV. Dưới đây là một vài hình ảnh không gian tổ chức lễ hội.

Hẹn gặp các bạn ngày mai tại THUV.

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam, nơi đào tạo cán bộ y tế 100% vốn Nhật Bản, nơi của sự lựa chọn cho một tương lai tươi.

 

Admin