THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO TUYỂN SINH 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM

Số: 038/2022/TB-THUV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hưng Yên, ngày 01 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển dựa trên

phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022

 

  • Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-TTG ngày 23/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam;
  • Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;
  • Căn cứ Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;
  • Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2022 của Bộ GDĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2022;

Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các ngành tuyển sinh theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

STT Ngành học Mã trường Mã ngành Tổ hợp Điểm sàn
1 Điều dưỡng

THU

7720301

A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) 19
2 Kỹ thuật phục hồi chức năng

7720603

19

3 Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

19

4

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602

19

 

 KT HIỆU TRƯỞNG

Hiệu phó Kuriyama Akihiko

(đã ký)

 

 

 

Tham khảo bản có dấu đỏ tại đâyTHUV Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 2022

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ TUYỂN SINH NĂM 2️⃣⭕2️⃣2️⃣

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới:

  • Hotline ⭕8️⃣6️⃣9️⃣8️⃣⭕9️⃣⭕8️⃣8️⃣
  • Số máy bàn 🔵2️⃣4️⃣6️⃣6️⃣6️⃣4️⃣🔵3️⃣2️⃣5️⃣
  • Email: tuyensinh@tokyo-human.edu.vn

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2022