THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2021~2022

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thông báo về việc Tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân hệ chính quy khóa 2018-2022 tại trường cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham dự
  • Cán bộ lãnh đạo và giảng viên, chuyên viên của Trường.
  • Sinh viên đang học tập, sinh viên dự kiến tốt nghiệp, gia đình sinh viên tốt nghiệp (theo danh sách đăng ký).
  1. Thời gian và địa điểm
  • Thời gian: sáng thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2022
  • Địa điểm: hội trường tầng 2 Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam.
  1. Nội dung (nội dung cơ bản)
  • Trao học bổng năm học
  • Trao giấy chứng nhận sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc khóa học.
  • Trao bằng tốt nghiệp.

Ngoài việc tham gia trực tiếp, chương trình còn được phát trực tiếp trên website cũng như trang Facebook của nhà trường tại các địa chỉ:

website

http://streaming.tokyo-human.edu.vn/

hoặc fanpage

https://www.facebook.com/thuv.edu.vn

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin thông báo!