THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC NĂM 2020

(Dành cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2020)

OPEN DAY | LỊCH và ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!