🌹🌹 Happy Women day’s 🌹🌹

 🌹🌹𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝟖-𝟑 🌹🌹
𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐁𝐚̀, 𝐜𝐚́𝐜 𝐌𝐞̣, 𝐜𝐚́𝐜 𝐂𝐡𝐢̣, 𝐜𝐚́𝐜 𝐁𝐚̣𝐧, 𝐜𝐚́𝐜 𝐄𝐦 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜, 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠.🌹🌹

Nguồn: vietnamnet.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM

OPEN DAY | Tóm lược

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!