?? Happy Women day’s ??

 ?????́? ??̛̀?? ?-? ??
??́?? ???́? ??́? ??̀, ??́? ??̣, ??́? ???̣, ??́? ??̣?, ??́? ?? ???̂? ???̀?? ??̂?? ????? ??̂?? ???̣̂?, ??̣?? ???́? ????? ??̀?? ??̂? ??̀ ???̣? ??̣? ???̣̂? ??̂́??.??

Nguồn: vietnamnet.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM

OPEN DAY | LỊCH và ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!