Thông báo điểm xét tuyển bổ sung đợt 1 – Hệ đại học chính quy

Bấm vào đây để Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1

OPEN DAY | LỊCH và ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!